واقعیات و ناگفته ها چیست ؟

و به خاطر اینکه هیچیک از مسئولین مربوطه (به هر دلیل) در مقابل اذهان عمومی پاسخگو نیستند  ، مجبوریم حقایق را از دل پاره ای از اطلاعات و اخبار موثق همراه با شواهد و قرائن موجود کشف کنیم . لذا گفتیم وقوع یکی دو فرضیه زیر اجتناب ناپذیر است :

فرضیه اول : اینکه انتخاب شهردار می تواند فرآیند مصالحه دو طیف منشعب شده از جناح اصولگرا و تمرکز آراء آنان بر انتخاب شهردار جدید باشد.

فرضیه دوم : اینکه انتخاب شهردار  حاصل عقب نشینی  شورا  در مقابل یک مصلحت اندیشی ، یعنی انحلال شورا بوده است .

**********

و اما شرح فرضیه اول :

طبق اطلاعات واصله ، چند روز قبل از واقعه ( سیزدهم رجب و انتخاب زین ساز بعنوان شهردار کاشان ) ملاقاتی بین روسای دو قطب اصلی و اجرایی شهر یعنی شورا و فرمانداری ، آقایان فربد و حاجی صورت می پذیرد.

اینکه در ملاقات خصوصی بین این دو بزرگوار چه مباحثی مبادله و مطرح شده خبر دقیقی و موثقی در دست نیست . اما فربد پس از نشست مذکور جلسه ای با  همفکران  خود موسوم به پیشگامان تشکیل می دهد و حاصل گفتگوی خود با فرماندار را به آنان منتقل می نماید.

هر چند از مباحث درونی این جلسه هم خبری به بیرون درز نکرده است ، اما به نظر نگارنده مصادیق مطرح شده در این نشست برای ما اهمیت چندانی ندارد  ولی آنچه مهم است اینکه همه افراد حاضر در جلسه و اکثریت اعضای شورا ، استدلالهای فربد و نتایج حاصل از گفتگوی وی با فرماندار را می پذیرند  و متقاعد می شوند با همراهی اعضاء اقلیت شورا ، مهندس زین ساز را بعنوان شهردار کاشان انتخاب کنند.

و البته اخیرا" از منابع مطلع شنیده می شود که اصول و مبنای گفتگوی فربد و فرماندار ، ایجاد وحدت و احیای دوستی ها بین دو طیف منشعب شده از جناح اصولگرای شهر بوده است .

ظاهر قضایا هم نشان می دهد که این فرضیه به واقعیت نزدیک تر است و چون 9 رای قاطع و بی چون و چرا در یک جا متمرکز شده است ، معلوم می شود عقلای قومی که از دل انقلاب جوشیده اند و معتقد به حفظ و حراست از ارکان نظام هستد ، برای برون رفت از بن بست های ایجاد شده ، تدبیر کرده اند و روش کدخدامنشی را بهترین راه خروج از لجاجت های فرسایشی تشخیص داده اند و اگر این حدس و گمان درست باشد ( که خدا کند همین گونه باشد) می توان در آینده ای نه چندان دور شاهد آثار پرخیر و برکت این تصمیم مدبرانه و عاقلانه بود.

و فرضیه دوم اینکه برخی معتقدند ، انتخاب  سعید زین ساز حاصل عقب نشینی اکثریت شورا در مقابل تهدید به انحلال شورا  توسط فرماندار بوده است .

نگارنده هر چه کنجکاوی و تجسس کرده ، تاکنون قرینه وشاهدی برای اثبات این مدعا بدست نیاورده و حقیقتا" باید به ناتوانی  خود نسبت به نیت ها و انگیزه های درونی اعضای شورا اعتراف نمایم.

اما با تمام این تفاسیر هر چه به عقل و شم خود فشار می آورم ، هضم چنین فرضیه ای به چند دلیل منطقی و قابل اتکاء ،  مشکل به نظر می آید ، دقت کنید :

1 – اعضای  حاضر در شورا ، شخصیت هایی هستند که با مسائل حقوقی  آشنایی کامل دارند و بعید است که ندانند انحلال شورا از اختیارات فرماندار نیست و این را هم به نیکی می دانند که انحلال شورا موضوعی  نیست که به راحتی میسر باشد.

2 – اعضای شورا افرادی هستند که عضویت آنان در مجموعه شورا ، شغل دوم آنان محسوب می شود ، لذا انحلال شورا نمی تواند آنان را بترساند.

3 – میانگین سنی اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورا از پنجاه سالگی عبور کرده و معمولا" آدمها در این سنین کمتر حاضرند مصالح عمومی را به منافع شخصی ترجیح بدهند.

4 – سوابق اجرایی و سیاسی گروه پیشگامان نشان  می دهد ، این گروه در حوزه های سیاسی ، معروف به سازشکاری و مسامحه نیستند ، مگر اینکه آموزه های اعتقادی و مصالح انقلاب آنان را وادار به انعطاف نماید.

5 – ارتباطات قدیمی و روابط دوستی بین زین ساز و طرفداران گروه پیشگامان و متقابلا" همکاری وی با گروه مقابل در ساخت و سازهای مشهد اردهال و مصلای نماز جمعه ، از او نماد یک شخصیت مرضی الطرفین را نشان می دهد و در این میدان نبرد سیاسی نتیجه برد برد بیش از نتایج دیگر به دل آدم می نشیند.

با تمام این اوصاف می توان به جرأت فرضیه اول را به واقعیت و حقیقت نزدیکتر دانست و فرضیه دوم را با تکیه بر دلایل گفته شده بالا ، مردود  تلقی کرد.

فلذا انتخاب مهندس سعید زین ساز را می توان روزنه ای به سوی امیدواری و کاهش تنش های سیاسی بین دو طیف حاکم و اصولگرای شهر دانست .

اما این امیدواری و کاهش درگیری های سیاسی نمی تواند مدت زمان طولانی دل ساکنین این شهر را شاد و خرسند نگه دارد  و ممکن است با گذشت چند روز آب سردی بر گرمی همه امیدواری ها که بیشتر رنگ و بوی آرزو  دارد ، پاشیده  شود ، مگر اینکه شرایط و زمینه های تداوم این حرکت آماده شده باشد و با مراقبت بر خط سیر آن تسریع شود.

در این مرحله صداقت قلم ایجاب می کند ، نویسنده مقداری از واقعیات تاریخی و فعلی شهر را گوشزد نماید.

این واقعیات و ناگفته ها چیست ؟

پس از انتخاب مهندس زین ساز بعنوان شهردار ، آنگونه که از منابع شنیده می شود ، بگومگو ها و تحرکاتی در بخش های زیرین دو گروه رخ داده است که می تواند بر آینده موفقیت شهردار منتخب اثرگذاری عمیقی داشته باشد و ادامه بگومگو ها نتیجه ای جز اخلال در کار شهردار نخواهد اشت .

اکنون در این بگومگو ها بعضا" نام کسانی شنیده می شود .

هشهریان ما کم و بیش در صحنه های مدیریت و سیاست بارها نام اشخاصی از جمله آقایان گرانمایه -  حاجی - کاظمی - رضوان نژاد – حنطه ای – رحمانی – شقایقی – حسین نژاد – فربد – واعظی – پورعسگری – تولایی – عطابخشی – کردمیل – الماسی – وفایی – تمدنی و چند تن دیگر از همین قبیل را شنیده اند.

افراد یاد شده کسانی هستند که هرگاه تحول خاصی در زمینه های اجتماعی ، فرهنگی ، انقلابی و سیاسی در شهر رخ می دهد می توان نام یک یا چند تن از آنان رادر اثر گذاری تحولات شنید.

( ادامه دارد)

/ 0 نظر / 15 بازدید