نقش مهندس شقایقی در تحولات شهرداری کاشان!!!

در نوشتار قبلی نام برخی از این افراد را ذکر نمودم ولی برای تجدید ذهنیت یکبار دیگر بعرض می رسانم.
آقایان گرانمایه -  حاجی - کاظمی - رضوان نژاد – حنطه ای – رحمانی – شقایقی – حسین نژاد – فربد – واعظی – پورعسگری – تولایی – عطابخشی – کردمیل – الماسی – وفایی – تمدنی و تعدادی دیگر از همین قبیل .
قبل از ورود به بحث اصلی و میزان تاثیرگذاری هریک از افراد بالا این توضیح ضرورت دارد که برخی از افراد نامبرده بالا ممکن است ، نقش خود را در تاثیرگذاری تحولات سیاسی انکار کنند که در این رابطه نگارنده اصراری بر صحت ادعای خود ندارد ولی آنچه در اذهان عمومی موجود است همین مواردی است که بعرض خوانندگان عزیز رسانده شد.
و اما بپردازیم به نوع رفتار و میزان تاثیرگذاری افراد فوق و باید ها و نبایدهایی که در حوزه فعالیت آنها احتمال بروز دارد.
از جمله افرادی که در دوره فعالیت شورای اول از کارمندان شهرداری بوده است و در آن زمان که حاکمیت مطلق دوم خرداد ی ها بر مجموعه شورای شهر و شهرداری سایه افکنده بود ، از مدیران  ارشد شهرداری محسوب می شده تا جایی که در هیئت مدیره سازمان رفاهی تفریحی در کنار دوم خردادی ها جایگاه خوبی را کسب نمود  مهندس شقایقی بود .
وی که با پیروزی اصولگرایان در انتخابات دومین دوره شورا ،  نتوانسته بود جایگاه مورد توقع خود را بدست آورد از حلقه فعالیت آنان جدا شد و ترجیح داد در شهرداری نوش آباد اشتغال یابد.
شقایقی  پس از یک دوره  فعالیت چهارساله در شهرداری نوش آباد ، بعنوان کاندیدای سومین دوره شورای اسلامی شهر کاشان و اما این بار در جرگه حامیان دکتر احمدی نژاد وارد فعالیت انتخاباتی شد و تنها کسی بود که از طیف یاد شده توانست رای لازم را برای ورود به شورا کسب نماید.
آقای شقایقی پس از ورود به شورای شهر از سوی حامیان دکتر احمدی نژاد که بر فرمانداری کاشان مسلط شده بودند بعنوان معاون عمرانی فرماندار انتخاب و  مشغول کار شد اما پس از بررسی موضوع اشتغال وی مشخص گردید که ایشان بدلیل مغایرت های قانونی نمی تواند بعنوان معاون فرماندار عهده دار این سمت گردد لذا این عنوان به مشاورت فرمانداری تغییر یافت و وی همچنان در این حوزه نیز به فعالیت مشغول است  و گفته می شود دیدگاههای طیف حاکم بر فرمانداری را  در شورا   نمایندگی می کند.
در آغاز فعالیت سومین دوره شورا ، اکثریت اعضای شورا  بر انتخاب مهندس طباطبایی متمرکز شدند ، اما طیف مقابل تمامی اهرم های قانونی خود را  بکار گرفتند تا از صدور حکم و ابقاء  نامبرده بعنوان شهردار کاشان جلوگیری کنند که اتفاقا" این حرکت با موفقیت به ثمر رسید و البته در این مرحله گرچه دست سایر متصدیان مراکز قدرت در پشت پرده در تکاپو بود ، اما در این سوی پرده ، چهره مهندس شقایقی که عضوی از اعضای شورا  بود ، بیش از دیگران مشهود و نمایان بود.
 پس از یکدوره یکساله مشاجره بین گروه اقلیت و اکثریت شورا ، بالاخره طیف اکثریت موسوم به پیشگامان که برای آینده شهر آرزوهای طول و درازی پیش بینی کرده بودند با مقاومت طیف اقلیت که مراکز قدرت را در عقبه خود داشتند ، مواجه شده و در نهایت از ادامه اصرار خود صرف نظر نموده و برای باز شدن راهی دیگر اقدام به انتخاب مهندس خاکسار نمودند.
طولی نکشید که مجددا" زمزمه مخالفت جمع یاد شده و شروع فعالیت برای جلوگیری از صدور حکم ایشان از سوی وزارت کشور آغاز گردید و این بار نیز اکثریت شورا  مبتلابه انسداد سیاسی گردیدند و زمینه های اداره امور را مسدود شده یافتند که در این مرحله  نیز بروز و ظهور آقای شقایقی بیش از دیگران هویدا بود تا جایی که ایشان در مصاحبه مطبوعاتی ، انتخاب خاکسار از سوی اکثریت شورا را ایستادگی در مقابل نظام جمهوری اسلامی معرفی کرد!
القصه : پس از رایزنی های فراوان آنگونه که در نوشتار قبلی به تفصیل گفته شد ، انتخاب شخص دیگری به نام مهندس سعید زین ساز مورد  توافق یک پارچه اعضای شورا واقع شد و شهردار مرضی الطرفین با حکم  وزارت کشور شروع به کار نمود.
و اما اکنون که متجاوز از دو ماه نامبرده سکان مدیریت شهرداری را بعهده گرفته است ، باز هم در امور داخلی شهرداری نام مهندس شقایقی بیش از دیگران (حتی منهدس زین ساز) به گوش می رسد.
در این دوران چند  ماهه سیستم عرض و طویل شهرداری از جمله معاونت ها – مدیریت های دوائر – واحدها و سازمانها مبتلا به التهاب و شایعاتی در باب عزل و نصب هایی قریب الوقوع است که همه روزه در هریک از اتاق های شهرداری مورد بحث قرار می گیرد تا جایی که مجال تحرک و فعالیت را از مسئولین کلیدی شهرداری گرفته است .
نگارنده بعنوان فردی  که کم و بیش از اخبار شهرستان مطلع و نسبت به سرنوشت شهر حساس می باشد  و بعنوان احدی از شهروندان این شهر به مسئولین شورا و شهرداری و همچنین نیروهای خارج از سیستم توصیه هایی دارد:
اول : شهردار محترم پاسخگوی حسن و قبح عملکرد خود خواهد بود ، لذا باید از مداخله احتمالی دیگران در حوزه مسئولیت خود جلوگیری مجدانه بعمل آورد.
دوم: هریک از اعضای شورا باید بعنوان احدی از این مجموعه به حق قانونی خود قانع باشند و از مداخلات انفرادی در امور شهرداری خودداری نمایند . معنی واضح تر اینکه تشکیل حکومت موازی در شهرداری بزرگترین خطری است که می تواند این دستگاه بزرگ را تهدید به نابودی  کند.
سوم : اخلاق شهروندی و تعهد اجتماعی حکم می کند ، هر دو طیف حاضر در شورا از توقعات سیاسی خود نسبت به شهردار منتخب صرفنظر کرده و دست او را در اجرای برنامه هایش باز گذارند.
چهارم : احساس تسویه حسابهای سیاسی و رقابت های گروهی درون سیستم شهرداری بزرگترین خطری است که می تواند در آینده ضربه سهمگینی به شهر و شهروندان بزند . لذا همه گروههای سیاسی باید منافع و مصالح عمومی را در سیستم شهرداری  مقدم بر مصالح گروهی خود بدانند.
پنجم: چهره های سیاسی بدانند ، آنان از ذخیرها و سرمایه های اجتماعی و مدیریتی شهر می باشند ، بنابر این بایستی مراقب باشند از خود یک چهره خشن و انتقام جو در ذهن و منظر جامعه نسازند ، این امر زمانی محقق می شود که در مقاطعی حساس مانند امروز ، در جهت حفظ وحدت و همبستگی نیروهای فعال از خود تحرک و تکاپو نشان دهند.
ششم: از زشت ترین حرکات سیاسی این است که فرد یا افراد  سیاسی در ایامی مانند امروز تلاش کنند ، واحدها و گلوگاههای اصلی شهرداری را با گماردن افرادی منتسب به خود یا گروه خود ، تصرف کرده ! و بر قدرت اجرایی خود بیافزایند. لذا این هم از نکاتی است که باید با هوشیاری مراقب رایزنی پنهانی بعضی انحصارطلبان سیاسی بود.
انشاء الله در نوشتار آینده مابقی قضایا و میزان اثرگذاری  سایر افراد را پی خواهیم گرفت .
                                                                  مهدی گرگ پور

/ 12 نظر / 21 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پایگاه خبری نوش آباد

با سلام و زنده باد به شما وطن دوستان عرصه سازندگي بنده به عنوان يكي از منتقدين چندين ساله عملكرد شقايقي در نوش آباد كه حتي زره اي از هدف و كارم عقب نشيني نكردم و به روشنگري مرئم پرداختم والان با بحران هايي كه ايشان در دوره تصدي خود در شهر ما به جا گذاشته هر فردي كه به امورات روز شهر آشنا و مطلع باشد مي داند شقايقي با عوام فريبي چگونه چهره اي دروغين در سطح منطقه بر جاي گذاشت و حرف آخرم انتساباتش را انجام ميدهد انتقامش را از دوره هاي قبل از همكارانش مي گيرد فساد اقتصاديش در معاملات و مناقصات و مزايده ها و ....با مهره هاي معتمد و متعهدي كه دور وبرش هستند انجام مي شود چون با گرانمايه فاميل است چون فرماندار از خودش اختياري ندار چون در انتخابات فقط بوي رايه خوش از او استشمام مي شد چون عده اي را وام را خود كرده شناختي كه بنده از ايشان دارم فقط روشنگري مردم و بيدار كردن مردم ومي تواند بازدارنده حركات بس خطرناك ايشان در سطوح مختلف شهرتان باشد.به آقاي ملك آبادي در شروع كار ايشان اشاره نمودم و مطمئنم فردا دير است و مردم دارالمومنين كاشان بهاء سنگيني را خواهند پرداخت.خدا به خير گرداند.ايشان با همه زيركيش عيب بزرگش در

همشهري

جناب اقاي گرگي پور يك نقد منصفانه و با اطلاعات دقيق از مدارك عالي ترين مقامات اين شهر يعني روساي دانشكاه ها تهيه كنيد كه براي مردم هم روشن شود

همشهري

تا مي تواند خيانت مي كند

1333

http://mehr4.blogfa.com/ وبلاگ اطلاع رسانی چهارمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان، مهرماه 1387 لطفاً بازدید نمائید و در صورت امکان لینک کنید.

محسن سلطانی

سلام مهربان همدل جناب گرگ پور به روزم با غزلی که تب دارد.به عیادتم نمی آیی؟! موفق باشید.یا علی.

سحر

سلام ممنو از حضور سبزتون و نظر مفیدتون[گل][گل]

همشهري

جناب اقای گرگی پور چطور یک فرد با مدرک تقلبی فوق لیسانس و یا فوق لیسان خواهد گرفت با حمایت فرمانداری در دانشگاه پام نور در بخش مدیریت جهانگردی مشغول می شود و با همان حمایت بدون مدرک رییس دانشگاه پام نور برزک می شود یعنی یک تحصیل کرده در برزک وجود ندارد در ثانی چرا دانشگاه پیام نور اصل مدرک ایشان را نمی خواهد و مهمتر ما در هیچ یک از کلاس های ایشان شرکت نمی کنیم زیرا هیچی بلد نیت