برای تمام پدران سفر کرده

کاش بودی....

(بیاد پدرم  مرحوم حاج ایوب گرگ پور)

برای تمام پدران سفر کرده

************

دیگر مهم نیست خورشید بیاید یا باران ببارد .

دیگر مهم نیست من کجای صفحه زندگی مثل

آدمکی بی جان جابجا می شوم .

چه اهمیتی دارد که خوب باشم یا بد ،

زشت باشم یا زیبا ،

اصلا باشم یا نباشم .

مهم این است که تو نیستی .

کاش بودی پدر .

اگه بودی ...

هوا بود ...

نفس بود ...

نور بود ...

زندگی بود .

و

حالا که نیستی ...

جان نیست ...

عشق نیست ...

روح نیست ...

زندگی نیست ...

کاش بودی پدر ...

/ 0 نظر / 7 بازدید