ضرورت بزرگداشت ایام فاطمیه و استمرار آن

مقدمه

عبدالله بن حسناز پدرانش (علیهم السلام) روایت کرده: هنگامی کهابوبکر تصمیم گرفتفدک را ازحضرتزهرا علیهاسلام بگیرد، چون این خبر به آن حضرت رسید مقنعه‏اش را بر سر انداختهپیراهن بلند خود را بر تن کرد و به همراه گروهی از کنیزان و زنان خویشاوند خود، درحالی که چادر بلندش به زمین کشیده می‏شد و راه رفتنش چیزی از راه رفتنرسولخدا کم نمی آورد و کاملا شبیه آن حضرت بود، از خانه بیرون آمده، به مسجد واردشد.

اطراف ابوبکر را عده‏ای از مهاجر وانصار گرفتهبودند، پرده‏ای برای فاطمه (علیهاسلام) آویختند؛ آن حضرت در پشت پرده نشست و سپسناله جانگدازی از دل برآورد؛ به طوری که حاضرین به گریه افتادند و مسجد یکپارچه بهخروش و اضطراب آمد.

حمد و سپاس الهی

حضرت لحظه‏ای مکث کردند تا هم همه جمعیت فرو نشست وسر و صداها خاموش شد. سپس کلام خود را با حمد و سپاس الهی و درود بر پیامبر خداآغاز کرد. از شنیدن صدای فاطمه دوباره مردم به گریه افتادند. بعد از سکوت و آرامشفاطمه (علیهاسلام) کلام خود را چنین آغاز فرمود: خداوند را سپاس برآنچه نعمت داد وبه قلب‏ها الهام فرمود؛ و مدح و ستایش برای خدایی که به نعمت‏های عامه‏اش قبل ازاستحقاق ابتدا کرد و هرگونه نعمتی را ارزانی داشت و یکی پس از دیگری بر ما فرو ریختنعمتهایی که از شماره بیرون است و جزای آنها را هرگز نتوان داد و نهایتش را نتوانفهمید.


انسانها را ترغیب فرمود که شکر او را به جای آورند تا او نعمت‏هایشرا فزونی بخشد و پی در پی عطا کند و از آنها طلب حمد و سپاس کرد تا نعمتهایش را برآنها بریزد و آنها دوباره همانند آن نعمتها را از او درخواست کنند.گواهی به وحدانیت الهی

و اشهد ان لا اله الا الله و گواهی می‏دهم کهمعبودی جز الله نیست، خدایی یگانه و بی‏شریک، و این کلمه توحید کلمه‏ای است کهنتیجه‏اش اخلاص است و در قلبها ریشه دارد توحید در فطرت انسان نهاده شده و هر کس بهآن اندیشید آنرا با عقلش مطابق دانست. توحید نظری و استدلالی.


خدایی کهچشم‏ها توان دیدنش را و زبانها توان وصفش را و خیالات توان چگونگی‏اش را ندارند.


او همه چیز را از هیچ پدید آورد و برای آفرینش آنها الگو و نمونه‏ای نداشت؛بلکه آنها را به قدرتش آفرید و به اراده‏اش خلق کرد بدون اینکه به آنها نیازی داشتهباشد یا از آنها فایده‏ای ببرد؛ و این نبود مگر اینکه حکمتش را پایدار کند و برطاعتش آگاهی دهد، قدرتش را اظهار کند و مردم را بنده خود گرداند و دعوتش را گرامیدارد.

و سپس بر طاعت خود ثواب و بر معصیتش عقاب نهاد تا بندگان را از خشم خودباز دارد و به سوی بهشت فرا خواند.

 

گواهی به رسالت محمد صلی الله علیه و آله

و اشهد ان ابی محمدا عبده ورسوله و گواهی می‏دهم که پدرم محمد (صلی الله علیه و آله) و سلم بنده و رسول خداستو خداوند او را برگزید قبل از اینکه به او ماموریت دهد و او را نام نهاد قبل ازآنکه او را در ظاهر پدید آورد و او را انتخاب کرد قبل از اینکه پیامبرش کند؛ چه،آفریدگان در علم غیب خدا مستور و در پرده ترسها نگه داشته شده و با عدم، دست بهگریبانند و خداوند پی‏آمد کارها را می‏داند و بر رویدادهای روزگار احاطه دارد و بهجایگاه کارهای شدنی آشناست.


خداوند رسولش را فرستاد تا فرمان خود را تمام وکامل کند و اراده حتمی‏اش را در مورد اجرای احکامش ظاهر سازد و تقدیرات قطعی‏اش رانافذ فرماید. و چون دید امتها فرقه فرقه شده و دینهایشان پراکنده گشته، هر دسته بهدور آتشی جمع و به بت‏ پرستی مشغولند و با اینکه خدا را می‏ شناسند منکر اوشده‏اند، لذا ظلمت‏ها را با نور محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) روشن کرد و تیرگیقلبها را زدود و موانع را از جلو چشم‏ها برداشت و مردم را هدایت فرمود و از گمراهیرهانید و کوری‏ها را به بینایی تبدیل کرد و آنها را به دین قویم خود هدایت و به راهمستقیم دعوت فرمود.


سپس خداوند آن حضرت را به مهربانی و اختیار و خواست ورغبت و ایثار خویش قبض روح کرد و از رنج و زحمت این دنیا آسوده نمود و ملائکه ابراراطرافش را گرفته، به رضوان پروردگار غفارش رساندند و در مجاورت خداوند فرمانروایمقتدر جای دادند.

اشاره به قرآن بعنوان عهد الهی

درود الهی بر پدرم که پیامبر و امینوحی و برگزیده و منتخب و مورد پسند خداوند است و سلام و رحمت و برکات خدا بر اوباد. سپس فاطمه (علیهاسلام)  رو به اهل مجلس کرد و فرمود: شما ای بندگان خدا موردخطاب امر و نهی الهی و حاملان دین و وحی او هستید تا نسبت به این دین درباره خودامین باشید و به دیگر امتها هم برسانید.


ای مردم در بین شما خداوند عهدیگذاشته است و آن کتاب ناطق خدا، قرآن صادق و نور درخشان و چراغ تابناک است کهدیدگاه‏هایش روشن و اسرارش آشکار و ظواهرش درخشان است؛ قرآنی که پیروانش مورد غبطهدیگران و پیروی‏اش کشاننده به سوی بهشت و حرف‏شنوایی از آن موجب رهایی است.


به وسیله قرآن می‏توان به برهان‏های روشن و حرمت‏های دورباش زده و شواهدروشن و استدلالات کافی و فضائل مورد پسند و امور جایز و بخشیده شده و قوانین حتمیهالهی دست یافت.

 

احکام اسلام برای هدایت انسانها

وای مردم مسلمان؛ خداوند تبارک وتعالی ایمان را موجب پاکی شما از شرک قرار داد ونماز را برای دوری از تکبر ،و زکات را باعث طهارت روح و فزونی در روزی ،وروزهرا برای پایداری اخلاص ،وحج را موجب استواری دین ،وعدل را برای تقویت دلها، و پیروی از مااهلبیت را موجب نظم ملتها، و پیشوائی ما را برای امان از تفرقه ،و جهاد را موجبعزت اسلام، متین کرد .


و چنین مقدر فرمود که صبر موجب استحقاق پاداش ،و امربه معروف مصلحت اندیشی برای همگان ،و نیکی به پدر و مادر سپری از خشم پروردگار، وصله رحم موجب زیاد شدن عمر،وقصاص موجب جلوگیری ازخونریزی‏ها گردد ،و وفای به نذر سبب بخشش باشد ،و و کامل کردن ترازوها موجب عدمزیان ،و نهی از آشامیدن شراب برای پاکی از پلیدی، و دوری از تهمت ناروای جنسیپرده‏ای برای جلوگیری از لعن، و ترک دزدی موجب حفظ عفت جامعه شود.


و خداوندشرک را حرام فرمود تا در ربوبیت او اخلاص باشد؛« فاتقوالله حق تقاته» پس آنگونه کهشایسته است تقوای الهی را پیشه خود کنید و جز در حال مسلمانی از دنیا نروید و دراوامر و نواهی الهی اطاعت کنید زیرا فقط بندگان عالم از خداوند خوف دارند

 
سپسفاطمه (علیهاسلام) فرمود: «ایهاالناس! بدانید من فاطمه‏ام و پدرم محمد (صلی اللهعلیه و آله و سلم) است. آنچه را که می‏گویم از اول تا به آخر صحیح است. نه سخنبیهوده می‏گویم و نه کار ناروا انجام می‏دهم.

 

معرفی نسب خویش و علی علیه السلام با پیامبر

من دختر آن پیامبرم کهخداوند درباره‏اش فرمود: « فرستاده‏ای از جانب من به سوی شما آمده که زحمت‏های شمابر او گران است و نسبت به اصلاح شما حریص است و با مؤمنین رؤوف و مهربان. اگر نسباو را بشناسید می‏دانید که او فقط پدر من است نه هیچ‏یک از زنان شما و اوست برادرامیرالمؤمنینعلی علیه السلام نه هیچیک از مردان شما و چه خوب است منسوب بودن به آن حضرت کهدرود خداوندی بر او و خاندانش باد.

 

/ 3 نظر / 7 بازدید
حسين شريف الحسيني

ماشا اله وبلاگت هم مث خودت خوشگل شده. چرا بمانگفتي وبلاگ داري؟ اگه گفتي من كي هستم؟[قهقهه]

محمد ملک آبادی

اخیراعده ای با رنگهای پیف پافی بر در و دیوار مردم با رنگ سیاه می نویسند لعنت بر... آیا حضرت فاطمه زهرا و شوهرگرام اش حضرت علی گفته اند شیعیان من با نام من چنین الفاظی را بر در و دیوار مردم بنویسند . آیا اگر شخص دیگری در و دیوار خانه خودش را به چنین روز بیاندازد خوشحال خواهد شد . آنچه برای خود نمی پسندی برای دیگران هم مپسند شیعه علی که هیچ چیزت به شیعه حضرت علی شباهت ندارد و از آن دم می زنی در و دیوار مردم را خراب نکن ، خرابکار ترسو

همشهري

شنيده شده عده اي با سوء استفاده از سادگي و رابطه و دوستي خود با يكي از افراد ستاد تبليغات آقاي گرانمايه (ك) و تاثير گذاري روي وي سعي مي كنند انتقام خود را از پشتوانه هاي موفقيت آقاي گرانمايه در شهر بگيرند و سعي در عزل نيروهاي وفادار به وي و جايگزيني افراد مخالف ايشان با ترفندهاي خاص نموده اند.