شورای بدون برنامه ریزی ، بودن یا نبودن

باید گفت وجود و فعالیت چنین تشکلی سالهاست در شهرستان کاشان احساس می شده و فعالیت این شورا از این منظر که برنامه های تبلیغی و ارتباطی و رسانه ای شهرستان از سیاستگذاری مناسب و واحدی برخوردار باشد کاری بسیار پسندیده و نیکو ست ، لیکن اگر در برگزاری این جلسات تعیین اهداف و دعوت مدعوین و تنظیم دستور جلسات و مصوبات آن  برنامه ریزی و مشاوره با خبرگان اطلاع رسانی در داخل و خارج شهرستان فراموش شود  در آینده نزدیک به روزمره گی و بی خاصیت بودن دچار خواهد گشت .

لذا پیشنهاد می نماید برای استمرار فعالیت های این شورای تازه تاسیس به موارد ذیل نیز توجه شود.

1 _  با احترام به همه اعضاء شورا  باید گفت ،   تشکیل جلسات با حضور اعضاء فعلی  ، آینده روشنی را برای شورای اطلاع رسانی کاشان رقم نمی زند ،  مهمترین سرمایه این شورا می تواند آن دسته از کارشناسان و صاحبنظرانی باشند  که در حوزه های مختلف اجتماعی اقتصادی فرهنگی سیاسی و ...صلاحیت اظهارنظر دارند و نظراتشان  حائز اهمیت  است  و لذا تاکید بسیاری بر مشارکت آنان در جلسات شورا می باشد.

2 _  بهتر است در جلسه آتی شورا ضمن دعوت از کارشناسان و صاحبنظران  مختلف  با استفاده از  ایده  و طرح های آنان افق بلندمدتی را برای فعالیت های این شورا در نظر گرفت و در واقع از نتیجه  این جلسات بیشترین دستاورد و بهترین اهداف را جهت تعیین و اجرای استراتژی شورا و شهرستان در زمینه اطلاع رسانی کسب نمود.

3_ این شورا باید علاوه بر اعضائی چون رئیس و دبیر ،  دبیرخانه ای دائمی را بهمراه شخصی علاقمند و مبتکر با مدیریتی بسیار قوی بعنوان مسئول دبیرخانه در کنار خود جهت ثبت و پیگیری مکاتبات و مصوبات و تضمین اجرای برنامه های خود داشته باشد.

4_ با توجه به ریاست فرماندار در این شورا ضرورت دارد تا بر اساس بخشنامه رسمی نهاد فرمانداری به تمامی دستگاهها  و ادارات دولتی لزوم اجرای مصوبات شورا یادآوری و  ابلاغ شود.

5_ روابط عمومی ها و دفاتر مطبوعات و رسانه ای شهرستان از ارکان مهم این شورا به حساب  می آیند ، لذا ضروری است ضمن توجیه  دست اندرکاران دو مجموعه  مورد اشاره  ،  اهداف و سیاست های  شورا به درستی برای آنان مطرح تا اساسا مشخص شود این عزیزان در شورای مذکور بدنبال چه راهکارهایی باید باشند.

6_ ارکان یا ساختار سازمانی این شورا بهتر است مشخص و بر اساس آن به فعالیت خود ادامه دهد . این شورا می تواند کمیته های مختلفی را برای بررسی تخصصی موضوعات پیشنهادی فعال نماید. شورای سیاستگزاری ، کمیته روابط عمومی ها ، کمیته رسانه ها ، کمیته مطبوعات محلی ، کمیته آموزش  و کمیته های دیگری که توانایی  پیگیری و دنبال نمودن بحث های تخصصی را دارند می توانند از ارکان این شورا بحساب آِیند و از  مسئولین کمیته ها بعنوان عضو رسمی و ثابت شورا بحساب آِیند.

7_  از نکات قابل توجه و مهم نحوه گزینش افراد و دعوت از آنان برای حضور در جلسات است که نباید صرفا برای پر کردن صندلی جلسات  از افراد متعدد و گوناگون دعوت کرد . افراد دلسوز ،  مجرب ، علاقمند و با  انگیزه ای که دارای فرصت کافی برای عضویت در این مجموعه  هستند به مراتب بیش از سایرین برای این شورا دل خواهند سوزاند  ، پس لازم نیست شورای اطلاع رسانی  با حضور افراد گوناگون و متعدد برگزار شود

8_ ضمانت اجرایی تصمیمات شورا به ویژه مواردی که  تعهدآور و بار مالی دارد مشخص گردد.

9_ یکی از مهمترین اهداف و برنامه های این شورا که نیاز به توجه ویژه فرماندار و نماینده مردم در مجلس  دارد موضوع تاسیس رادیو بعنوان مهمترین وسیله ارتباطی در شهرستان است  که می بایست  در اولین اولویت برای پیگیری موضوع تا حصول نتیجه قرار گیرد.

 10_  حمایت از نشریات محلی شهرستان  که متاسفانه از هیچ پشتوانه و حمایت مالی  برخوردار نیستند می تواند علاوه بر ایجاد انگیزه در نشریات محلی  آنان را تشویق به چاپ روزنامه نماید .

11_ تشویق به مطالعه مطبوعات و فرهنگسازی آن در شهرستان و ایجاد انگیزه در میان شهروندان   برای مطالعه  مطبوعات به ویژه مطبوعات محلی نیز از راهکارهای تاثیرگذاری  برنامه های شورای اطلاع رسانی  شهرستان است که تاثیرات دیگری نیز می تواند در حوزه های مختلف داشته باشد.

/ 3 نظر / 9 بازدید
موسوی

کودتای خزنده در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

بنده خدا

و تا زمانی که به این بی برنامه گی ادامه بدیم به هیچ جا نمی رسیم... ( از اینکه به وبلاگم سر زدین و نظر دادین ممنونم[لبخند]) طاعات و عباداتتون قبول حق[گل]