نقش فرماندار و رئیس شورای شهر در تحولات سیاسی کاشان

مع الاسف در آن مقطع دیدگان متعجب ناظران ، شاهد حادثه ای تاسف بار بود . زیرا از آن پس آنچنان نیروهای انقلابی شهرمان بر سر مناصب قدرت با یکدیگر  گلاویز شدند که باور آن برای کسانی که دل در گرو انقلاب و شریعت اسلامی داشتند ، امکان پذیر نبود .

علت این تعجب این بود که در آموزه های دینی هیچ مقاربتی با عطش قدرت و دعوا و اختلاف بین برادران همرزم نیست . بدین ترتیب پس از استقرار نیروهای طرفدار دکتر احمدی نژاد در مناصب اجرایی کاشان ، هواداران این طیف بصورت غیر رسمی در زیر بیرق فرمانداری جمع شدند و جمیع طرفداران بخش سنتی اصولگرایان نیز زیر چتر شورای اسلامی شهر متمرکز شده و در این دو جبهه گیر و کش ها برای کسب قدرت  بیشتر ، شدت روزافزون یافت و هر چه زمان پیش رفت ، این رقابت ها نیز شدت بیشتری پیدا نمود .  

در این میان گر چه طرفین ماجرا در گفتمان خود از ادبیات دین و انقلاب بهره می گرفتند ،  اما در  عمل نه تنها عطوفت ، مهربانی ،  گذشت ، ایثار ، و دوری جستن از تشتت و اختلاف که از لطایف شریعت اسلامی و مکتب انقلاب  است دیده نمی شد . بلکه با تمسک به همین ادبیات و آویختن به ارزش های مورد احترام جامعه ، کمر به حذف یکدیگر از صحنه های اجتماعی بستند تا جایی که برخی حتی از اتهام ضدیت با ولایت و خدشه در تدین و دین داری طرف مقابل دریغ نکردند و بدتر آنکه در برخی  از مقاطع انتخاباتی با مردود دانستن صلاحیت های دینی و اخلاقی و اعتقادی رقیب خود سعی در محو نهایی دوستان قدیمی خود نمودند .

در طول این مدت دو انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا و مجلس نیز جناح بندی های دو گروه را تکمیل نمود و هر یک از طرفین با یارگیری در بین نخبگان و افراد ذی نفوذ جامعه به طیف وسیعی تبدیل شده و هر کدام به محوریت فرمانداری یا شورای شهر در مقابل یکدیگر عرض اندام می نمودند.

در این حال بود که نیروهای اصیل و انقلابی کاشان به دوگروه (شبه رسمی ) تفکیک شده و هر مناسبت و اتفاق سیاسی به جدایی و فاصله بیشتر دو گروه منجر گردید .

در این احوال شکی نیست که صرف نظر از وظایف قانونی شورا و فرمانداری ، رسالتی دیگر بصورت ناخودآگاه  بر دو ارگان مربوطه  تحمیل شد  که  این دو را به مراکز سیاسی نیز مبدل ساخته بود.

در چنین اوضاعی نقش و سیره روسای دو دستگاه یعنی فرماندار و رئیس شورا که ناخواسته درگیر رقابت های سیاسی می شدند از همه افراد دیگر بارزتر و برجسته تر می نمود.چرا که طیف وسیعی از جمعیت طرفدار دولت از فرماندار  توقع داشتند با بهره گیری از قدرت و ابزارهای قانونی ، طومار رقیب را درهم پیچد و از سوی دیگر جمعیت کثیر اصولگرایان سنتی نیز از رئیس شورا که وی نیز ناخواسته در دام محوریت یک طیف سیاسی افتاده بود ، انتظار داشتند از شأن دیرینه آنان دفاع کرده و در مقابل فرماندار کم نیاورد .

خواهی نخواهی این دو دیدگاه متضاد و فشارهای روانی بر دو مسئول بلندپایه شهر ، می بایست به جبهه گیری و مقابله آنان منجر می شد و دو رکن اصلی شهر که علی القائده اداره امور شهر به تعامل و هماهنگی آنان بستگی داشت ؛ باید در مقابل یکدیگر صف آرایی کنند.

در این شرایط  نقش حساس این دو مدیر ارشد شهر مشخص می شود ، در حالی که در شرایط عادی ، انجام وظایف هریک از این  دو مسئول چندان مسئله بغرنجی نیست  . اما تلفیق وظایف قانونی آنان با توقعات سیاسی جناح های متبوعه ، آنچنان کار را دشوار و پیچیده و شرایط را ویژه می کند که تنها سهل انگاری یا ناشی گری آن دو شخصیت ( یا یکی از آنها) می توانست شهر را درگیر بحرانی نماید که در صورت وقوع ، خسران و زیان آن با کرام الکاتبین بود.

اما اکنون پس از گذار از این گردنه نفس گیر ، شرافت انسانی حکم می کند فارغ از تعصب های جناحی و جانبداری های کورکورانه در مورد نقش و عملکرد دو مسئول یاد شده قضاوت نمائیم .

لذا  نگارنده به اعتباری که در عرصه مطبوعات و روزنامه نگاری کسب کرده و خود را وامدار هیچیک از طوایف سیاسی نمی داند ، منصفانه اذعان می دارد ، فربد در نقش رئیس شورای اسلامی شهر و حاجی در پست فرمانداری کاشان ، شرافتمندانه ترین نقش را در این برهه تاریخی کاشان ایفا نمودند.

معنای این ادعا برای کسانی بهتر قابل درک است که خود در یکی از مناصب اجرایی فعالیت کرده باشند و فشارهای روانی حاصل از مسئولیت سنگین را بر دوش خود حس کرده باشند.

البته ویژگی این شرایط و سنگینی این رسالت آن هنگام بروز و ظهور بیشتری دارند که حتی برخی از همکاران نزدیک و یاران پیرامون  مسئولین مربوطه نیز دارای دیدگاههای افراطی بوده باشند و با اقدامات انحصارطلبانه و زیاده خواهانه خود روز به روز به التهابات موجود دامن بزنند که در این حین کافی بود تا این دو یا یکی از آنان تحت تاثیر احساسات و تعصبات گروهی و جناحی قرار گرفته و بر اساس منافع سیاسی ، خود را به دام یک بحران شگرف بیاندازند.

باتوجه به موقعیت یاد شده اکنون در مقام قضاوت باید صادقانه شهادت دهیم ، آقایان حاجی (فرماندار)و فربد (رئیس شورای شهر)  همچون سنگ زیرین  آسیاب ، کمر در زیر این بار هنگفت خم نموده و مظلومانه آماج هجمه دوستان و رقبای خود قرار گرفتند اما با تعدیل فضای پرالتهاب ، جامعه را از آب و آتش عبور دادند و یقیناً تا سالها ،  داستان مدیریت این دوران مورد عبرت مسئولان خرد و کلان خواهد بود .

البته ناگفته نماند در این سالهای پر التهاب ، نقش برخی از معاونین و مشاورین فرماندار و همچنین اعضای شورای شهر نیز قابل بازنگری و حلاجی است که انشاءالله نگارنده سهم ناچیز شهروندی خود را در این باره اداء می کند.

*****************

نکته خیرخواهانه :

تمامی مطالب مذکور به این علت نگاشته شد تا آنانی که هم اکنون اختیارات و قدرتی در مناصب اجرایی داشته ، دارند یا خواهند داشت ، بدانند اولین نیاز جامعه ما امنیت ، ثبات ، آرامش ، وحدت ، همدلی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی است و نه تنها منازعه گروههای طرفدار انقلاب چنین امری را محقق نخواهد کرد ،بلکه ساده انگاریست که اگر تصور شود مردم ادعای دفاع هر یک از آنان را از دین و انقلاب باور می کنند ، چه بسا امروزه برای همه عیان است که این نوع تکاپوی افراد شائبه جاه طلبی و زیاده خواهی دارد .

اما نکته ای که فعلاً به اهمیت آن باید تاکید مضاعف شود ، نقش مهندس مدرس زاده در مدت زمان باقی مانده از عمر شورای سوم است .

همانگونه که قبلاً  نیز گفته شد ، نامبرده می تواند ( و باید ) به دور از احساسات سیاسی ، در جهت مصالح و منافع شهر گام نهد و با تصمیمات غیر سیاسی خود به التهابات داخلی شهرداری خاتمه دهد.

ایشان می تواند با بی اعتنایی نسبت به  کسانی که افزون طلبی و مسابقه قدرت را در سیستم شهرداری جستجو می کنند ، انگیزه کار و تلاش را به مجموعه خود بازگرداند .

اهمیت نوع عملکرد مدرس زاده آن هنگام جلوه می کند که ایشان بداند تاثیر تصمیمات وی تنها در درون شهرداری نخواهد بود ، بلکه کوچکترین اقدامات شهردار در گستره و قامت یک شهر نمایان می گردد و این راهی است که پیش از این دو مسئول ارشد شهر یعنی آقایان حاجی و فربد با هنرمندی و سربلندی آن را پیموده اند و اکنون نوبت مدرس زاده است که تاکتیک های رفتاری اش  به التهاب یا آرامش منجر شود .

مهدی گرگ پور

/ 7 نظر / 12 بازدید
سید محمد مهدی

"داستان مدیریت این دوران مورد عبرت مسئولان خرد و کلان خواهد بود " به این عبارت اعتقادی ندارم در کل خیلی ممنونم که به مسائل شهری می پردازید تشکر

نوحی

داستان زیبایی و خوش مرام بودن و باوفا شدن خیلی وقت است در این شهر رنگ باخته آنچه که شما همکار محترم به آن اذعان دارید جز واقعیات این کاشان است ، کاشانی که حاجی بعنوان یک فرماندار و فربد بعنوان رییس شورا در آن خون دل میخورند ، حضور شخص این جانب بصورت خصوصی با شخص فرماندار محترم توانست خیلی از واقعیت های ناگفته را متاسفانه ! برای بنده رو کند و وجود مدیریت فربد بعنوان یک همکار و پدر بزرگواری که سالهاست چه از سر دوستی و یا خطای کودکی بر او اشکال گزیده ام چیزی جز نیت خیرخواهانه نبوده و خدا را شاهد میگیرم که آنانی که پرچم دوستی را با همین آقایان گاهی بر دوش میکشند نیتی دگر گونه دارند - امید است تلاشهای مجموعه شما و همه دوستان کاشانی با توجه به اهداف و فرمایشات مقام معظم رهبری به سمت و سوی آبادانی شهر پیش رود و ما جزو خیرخواهان اصلی آن باشیم و تصمیم گیرانی چون فربد و حاجی در این زمینه خارذج از دغدغه های دیگران عادلانه باشند و تصمیم گیرند - انشاا...

کاشانی

آقاي گرگ پور با عرض سلام و ارادت ويژه تحليل جنابعالي در خصوص اصولگرايان از نقاط زيادي داراي اشكال و نقد مي باشد. خواهشمند است در ارائه نظران خود احساسات و علايق شخصي را كنار گذاريد سپس ... بعد از انتخابات 84 اگر هاشمي را كانديداي اصولگرايان فرض كنيد با توجه به عقبه جناح تندرو دو خرداد در پس وي كلا مطالب شما دچار تناقض محتوايي مي گردد و تنها كانديدايي كه ستادهايش در دور دمو با ستاد احمدي نژاد تعامل نمودند لاريجاني بود ولي بقيه ...در ثاني هاشمي در آن انتخابات كه در دور دوم تمام امكانات (ابر و باد و مه و خورشبد و فلك) در اختيارش گذاشته شده بود با نامزد غريب و تنهايي به نام احمدي نژاد رقابت كرد و متاسفانه شكست خورد و در قدم اول به رسم احترام تبريك نگفت و سنگ بناي بي ثباتي را در كشور نهاد كه تا اين لحظه شاهديم باز هم متاسفانه... باز هم ارادتمند شما

کاشانی

و قصه كاشان هم در راستاي داستاني است كه در كل كشور جاري است ، متاسفانه

امیرحسین

از اینکه درمقام یک شهروند مسایل شهرمان را نقد و بررسی نموده اید سپاسگزارم هرچند با همه مطالبی که منتشر فرموده اید موافق نیستم. موید باشید.

حسین فربد

جناب آقای گرگ پور سلام علکیم اینجانب در حد مجال سعی می کنم مکتوبات منتشر شده در سطح کاشان ، اعم از نشریات ، سایت ها و وبلاگ ها را مطالعه کنم . از جمله نوشتاری که پیگیری می کنم ، مقالات جنابعالی است. در مورد مقاله ای که با تیتر ( نقش فرماندار و رئیس شورای شهر در تحولات سیاسی کاشان ) مرقوم فرموده اید لازم میدانم اولاً از حسن ظن و دقت نظر شما سپاسگزاری کنم . ثانیاً به عرض میرسانم در حال حاضر و در موقعیت کنونی شهرمان هیچ اولویتی مهمتر از ترویج وحدت و همبستگی آحاد مردم به ویژه گروههای سیاسی نیست . چرا که تنها این ویژگی است که می تواند شهر عزیزمان را از آفات و عقب ماندگی ها باز دارد . بنابر این امیدوارم تمامی افراد خبیر ، دانش پژوه و نخبگان جامعه همچون جنابعالی با بیان و قلم خود مروج دوستی ، محبت و همبستگی شهروندان عزیز باشند . اینجانب بعنوان خادمی ناچیز و پدری دلسوز از هیچ کوششی در این راه دریغ نخواهم کرد و دعاگوی امثال شما هستم . حسین فربد / رئیس شورای اسلامی شهر کاشان